CR. E. DI. T. T. GR

H ερευνητική ομάδα

Η ερευνητική μας ομάδα αποτελείται από τους/τις:

ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΑΙΔΗ

Η Ρεβέκκα Παιδή είναι Επίκουρος Καθηγήτρια Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τις διεθνείς σχέσεις των μικρών κρατών, τις διεθνείς σχέσεις και την ΕΕ, την επιχειρηματικότητα και τις διεθνείς σχέσεις, τον ρόλο της διασπορά στα μικρά κράτη. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Οι δημοσιεύσεις της παρουσιάζονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και συλλογικούς τόμους που έχουν εκδοθεί από διακεκριμένους διεθνείς εκδοτικούς οίκους. Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις της είναι: Pedi, R. (2020) Small States in Europe as Buffer Between East and West. In G. Baldacchino & A. Wivel (eds.). Research Handbook on the Politics of Small States. Cheltenham. UK: Edward Elgar Publishers. ISBN: 978-1-78811-292-5;  Pedi, R. (2019) The (Small) State of the Union: Assessing the EU’s Ability to Implement Its Global Strategy. New Perspectives Interdisciplinary Journal of Central and East European Politics and IR, Vol 27(1); Pedi, R. (2019) From the ‘Small but Smart State’ to the ‘Small and Entrepreneurial State’: Introducing a Framework for Effective Small State Strategies within the EU and Beyond, Baltic Journal of European Studies, Vol 9(1) (with Katerina Sarri). Pedi, R., (2018) Cyprus in the Eastern Mediterranean: A Small State Seeking for Status. In S. Litsas and A. Tziampiris (eds). The New Eastern Mediterranean. New York: Springer. (with Ilias Kouskouvelis); Pedi, R., (2017) Greece in the aftermath of the economic crisis needs to change its strategy in the international system: Choosing between Melians and David.  Ιn Marangos J., (ed.), The Internal Impact and External Influence of the Greek Financial Crisis, New York: Palgrave Macmillan. Στο παρελθόν, εργάστηκε στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας στον ιδιωτικό τομέα και στον Οργανισμό Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις Διεθνείς Σχέσεις, το οποίο απονεμήθηκε με διάκριση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Πριν από το διδακτορικό της είχε ακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Διεθνή Πολιτική Οικονομία (MA) στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, -αποφοίτηση με διάκριση- και στις Διεθνείς Σχέσεις (MPhil) στο Πανεπιστήμιο Cambridge, με υποτροφία χρηματοδοτούμενη από το Cambridge European Trust.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης (1975) είναι κάτοχος Ph.D. στη Βρετανική Πολιτική από το Τμήμα Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου του Essex, Ηνωμένο Βασίλειο. Σπούδασε επίσης ποσοτικές μεθόδους (MA) στο Πανεπιστήμιο του Essex και Πληροφορική (BSc) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα. Σήμερα είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Συμπεριφοράς και Μεθοδολογίας Έρευνας στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ελλάδα. Στο παρελθόν, έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Προοδευτικών Πολιτικών “Pi Square – Progress in Practice”. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη συμπεριφορά της ψηφοφορίας και στα πολιτικά κόμματα. Είναι ο συγγραφέας του Making Choices (Tziola, 2017 [in Greek]) και συνεπιμελητής (with N.Marantzidis and T.S.Pappas) του Parties and Politics in Greece: New Developments (Kritiki, 2009 [in Greek]), επιμελητής της ελληνικής έκδοσης του Tim Bale’s European Politics: A Comparative Approach που αρχικά εκδόθηκε από την Palgrave Macmillan το 2008 (Kritiki, 2011), της ελληνικής έκδοσης του Rod Hague’s and Martin Harrop’s Comparative Politics and Government που αρχικά εκδόθηκε από την Palgrave το 2005 (Kritiki, 2012) και του Kenneth Newton’s and Jan W. Van Deth’s Foundations of Comparative Politics εκδοθέντος από το Cambridge University Press το 2016 (Tziolas, 2017). Οι πιο πρόσφατες δημοσιεύσεις του εμφανίζονται στο Party Politics, Crime, Law and Social Change, Comparative European Politics, Representation, Journal of Political Marketing, International and European Politics. Από το 2012 έως το 2015, υπήρξε ο κύριος συντονιστής ενός τριετούς ερευνητικού προγράμματος χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ για την μέτρηση του πολιτικού ριζοσπαστισμού στην Ελλάδα. Έχει επίσης συμμετάσχει ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας σε τέσσερα άλλα ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ κατά την ίδια περίοδο. Είναι ο ιδρυτής των Greek Elections, Public Opinion and Parties Standing Group του Ελληνικού Συλλόγου Πολιτικών Επιστημών και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ελληνικού Συλλόγου Πολιτικών Επιστημών. Υπήρξε επίσης ο Ακαδημαϊκός Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Κοινής Γνώμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το 2010 έως τον Μάιο του 2015. Από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2017, έχει επίσης εργαστεί ως διευθυντής σε εταιρία δημοσκοπήσεων.

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΛΟΥΧΟΥΤΖΗ

Η Αναστασία Μπλουχουτζή είναι Ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Συνέχισε τις σπουδές της στο Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από όπου έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά. Το διδακτορικό της επικεντρώνεται στα Οικονομικά της Μετανάστευσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη Διεθνή Μετανάστευση, τα Διεθνή Οικονομικά και τα Μακροοικονομικά. Αυτή την περίοδο απασχολείται στο έργο CR.E.DI.T.T.GR., το οποίο χρηματοδοτείται από το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» και εξετάζει τις τάσεις της Διασποράς προς την Ελλάδα. Ταυτόχρονα εργάζεται και σε ένα έργο με αντικείμενο τη διακυβέρνηση της μετανάστευσης και τον αντίκτυπο της κρίσης ασύλου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Η Αναστασία έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία σε ελληνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, όπως το Erasmus + και το Interreg Europe. Μιλάει πέντε γλώσσες και έχει δέκα έτη προϋπηρεσίας στη διαχείριση έργων.

Οι δημοσιεύσεις της Αναστασίας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα άρθρα: i) Blouchoutzi, A. and Nikas, C. (forthcoming) Immigration and Growth: The Case of Greece, In Nikas, C. (eds.), Economic Growth in the European Union, Berlin: Springer, ii) Blouchoutzi, A., Digkoglou, P., Papathanasiou, J., and Nikas, C. (forthcoming) An evaluation on the effectiveness of labor market integration policies in EU Member States using PROMETHEE, International Journal of Operations Research, iii) Blouchoutzi, A. (2019) The unemployment-output relationship for the native labour force in Greece: Focusing on the differences between Okun’s coefficient for the natives and the immigrants in the country, Archives of Economic History, XXXI (1-2), pp. 99-109, iv) Nikas, C. and Blouchoutzi, A. (2014) Emigrants’ remittances and the “Dutch Disease” in small transition economies: the case of Albania and Moldova, Romanian Statistical Review, 1/2014, pp. 45-65 v) Blouchoutzi, A. and Nikas, C. (2010) Τhe macroeconomic implications of emigrants’ remittances: The case of Romania, Bulgaria and Albania. PostCommunist Economies, 22 (4), 547-558. Επιπλέον, τα τελευταία δύο χρόνια έχει συμμετάσχει με επτά εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές.

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΤΖΗ

Η Αγγελική Μπαλτζή ανήκει στο Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η Αγγελική κατέχει πτυχίο από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει ισχυρό υπόβαθρο στα Μαθηματικά και τη Στατιστική, καλή γνώση αγγλικών και πολύ καλή γνώση γερμανικών. Η Αγγελική έχει εξαιρετικές δεξιότητες υπολογιστών και εξειδικεύεται σε ειδικά πακέτα λογισμικού, διαχείριση ιστοσελίδων και MS-Office. Η Αγγελική διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Έχει επίσης εργαστεί ως αναλυτής έργων, αναλύοντας δεδομένα, παράγοντας εκθέσεις τεχνοοικονομικής ανάλυσης και προετοιμάζοντας αναφορές για έλεγχο ποιότητας, εκτίμηση κόστους, εκτίμηση υλικού και προγραμματισμό εργασίας.